HOE BETALEN?

De inschrijving is pas geldig als er een voorschot van 75 euro is gestort op rekeningnummer: BE79 8334 3948 4533

SPLIT v.z.w. Mosselgoren 45 2440 GEEL

met vermelding van: naam + voornaam + periode

Saldo zomerkampen betalen voor 1 april !

Saldo paaskamp betalen voor 1 februari !

Er kan natuurlijk nog altijd ingeschreven worden na 1 april maar elk jaar zijn de eerste kampen reeds in december volzet.

Bij ontvangst van voorschot en inschrijving is men definitief ingeschreven. Er wordt bericht verstuurd ongeveer één maand voor de stage.

 

TERUGBETALING BIJ ANNULATIE PAASKAMP

  • Voor 1 februari: reeds gestorte bedrag min 15 euro administratiekosten
  • Tussen 1 februari en 1 maart: 75% van het reeds gestorte bedrag
  • Tussen 1 maart en 1 april : 50% van de stageprijs
  • Na 1 april: 15 euro

TERUGBETALING BIJ ANNULATIE ZOMERKAMPEN

  • Voor 1 april: reeds gestorte bedrag min 15 euro administratiekosten
  • Tussen 1 april en 1 juni: 75% van het reeds gestorte bedrag
  • Tussen 1 juni en 1 juli: 50% van de stageprijs
  • Na 1 juli: 15 euro